Cu ajutorul Ministerului Educației, Universitatea Valahia a reușit să își modifice Carta universitară

You are currently viewing Cu ajutorul Ministerului Educației, Universitatea Valahia a reușit să își modifice Carta universitară

După ce prin hotărârea cu nr. 71A/10.11.2023 Senatul Universității Valahia a aprobat modificarea Cartei Universității (art. 128 din Legea nr. 199/2023: Carta universitară prezintă opțiunile majore ale comunității universitare și se aplică în tot spațiul universitar) în conformitate cu Legea Învățământului Superior nr. 199/2023, Carta a fost transmisă Ministerului Educației spre aprobare. Direcția Generală Juridică și Control din cadrul Ministerului Educației a transmis Universității Valahia prin adresa nr. 2929/15.01.2024 modificările și completările ce trebuie aduse Cartei universitare.

Universitatea Valahia a trebuit să se conformeze și să aprobe modificările făcute la Carta universitară. Astfel, în ședința Senatului 73/25.01.2024 se va adopta noua Cartă universitară, cu modificările aferente. Odată adoptată Carta, s-a putut relua și procesul electoral.

Situația este interesantă întrucât în cadrul Universității Valahia funcționează un departament Juridic, care are menirea de a elabora și verifica documentele. De asemenea, aici funcționează și Facultatea de Drept și Științe Administrative, unde sunt pregătiți viitorii juriști. De aceea ne întrebăm ce fel de juriști pregătește o astfel de universitate care nu poate/nu vrea să își modifice propria Cartă în acord cu o lege deja adoptată (Legea nr. 199/2023). Să sperăm că aceste alegeri vor schimba ceva în modul de abordare a educației la Universitatea Valahia.