Tranziția României spre energia verde se face prin folosirea energiei nucleare și energiei regenerabile

You are currently viewing Tranziția României spre energia verde se face prin folosirea energiei nucleare și energiei regenerabile

Tema încălzirii globale, a poluării, a epuizării resurselor naturale și a trecerii la energia verde reține atenția opiniei publice și a majorității statelor lumii. În acest context, în perioada 2-4 decembrie, s-a organizat la Dubai cea de-a 28-a Conferință a Statelor parte la Convenția Cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice (COP28). La această conferință a participat președintele României, Klaus Johannis.

În discursul său, președintele a spus că România își propune să reducă până în 2030 emisiile cu aproximativ 80% față de nivelul din 1990 şi să se îndrepte apoi către neutralitatea climatică. „Efectele negative ale schimbărilor climatice nu pot fi negate. Trebuie să accelerăm acțiunile noastre de atenuare a schimbărilor climatice şi, în special, să decarbonizăm rapid sistemele noastre energetice. Acesta este motivul pentru care sunt încântat să fiu prezent la acest eveniment alături de lideri guvernamentali şi din industrie care îşi propun să livreze în raport cu obiectivul de zero emisii nete la nivel global până în 2050, inclusiv prin utilizarea energiei nucleare. În ceea ce privește România, strategiile noastre privind schimbările climatice şi energia prevăd un mix energetic bazat pe surse regenerabile şi energie nucleară pentru o Românie cu zero emisii nete”, a spus președintele.

În acest context, România a făcut demersurile pentru construcția reactoarele 3 ș 4 de la Cernavodă, care, alături de reactoarele 1 și 2, vor asigura 36% din producția de energie electrică. Statul român a semnat un memorandum cu Exim Bank SUA pentru un împrumut financiar în vederea construcției. Totodată, în România se vor construi reactoare nucleare mici, modulare.

România consideră energia nucleară ca fiind o sursă stabilă de energie, care contribuie la securitatea energetică şi la decarbonizare. Mergând mai departe, ne angajăm să finalizăm două noi unități CANDU la Centrala de la Cernavodă şi să construim şi să implementăm în România SMR-uri, reactoare modulare mici. Referitor la acest lucru, este o nouă tehnologie la care lucrăm împreună cu prietenii noştri din Statele Unite şi se pare că vom construi primul reactor modular mic civil bazat pe tehnologia despre care am vorbit. În dezvoltarea programului nostru național de energie nucleară, ne ghidăm după un set esenţial de principii şi priorități. Ne angajăm să asigurăm siguranţa pentru public şi pentru mediu, precum şi neproliferarea. Mai mult decât atât, România îşi propune, de asemenea, să devină un lider regional în operaţiunile şi implementarea energiei nucleare, un centru de formare a forţei de muncă şi un hub pentru lanțurile de aprovizionare aferente energiei nucleare”, a adăugat președintele.

Alături de energia eoliană, solară și a apelor, folosirea energiei nucleare va ajuta România să dobândească independența energetică și să facă tranziția spre producerea energiei cu emisii zero de carbon.